ING

Edukacja

Co to są ETF-y?

ETF (exchange-traded fund) jest to fundusz, który odzwierciedla notowania instrumentu bazowego, np. indeksu. Jednostki uczestnictwa funduszu notowane są na giełdowych parkietach na takich samych zasadach jak akcje.

Dzięki ETF można inwestować na rynkach, które normalnie uchodzą za trudno dostępne. Dla przykładu, chcąc inwestować w akcje spółek Euro Stoxx 50, poprzez ETF możliwe jest inwestowanie w cały indeks bez kupowania udziałów w każdej z 50 spółek. ETF-y dostępne są dla wielu różnych indeksów, obligacji lub towarów.

Wady

  • Możliwe znaczne odchylenia względem instrumentu bazowego w przypadku braku płynności

Korzyści

  • Możliwość inwestowania na trudno dostępnych rynkach
  • Różnorodność aktywów

Ryzyko

Inwestując w ETF należy wziąć pod uwagę ryzyko cenowe, ryzyko walutowe, ryzyko kontrahenta, ryzyko płynności oraz ryzyko podatkowe. Przed rozpoczęciem inwestycji należy zapoznać się z broszurą emisyjną oraz wskazanym w niej ryzykiem.